PRIVACYVERKLARING OERWIJZ

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-01-2022.

Oerwijz, gevestigd aan de Stationsplein 14, 3901 ES te Veenendaal (Flexxin), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://vanjedarmklachtenaf.nl
email: info@oerwijz.nl

Stationsplein 14
3901 ES te Veenendaal 
+31 (0)6 19 67 59 79

S. Cruijff is de Functionaris Gegevensbescherming van Oerwijz en zij is te bereiken via susanne@oerwijz.nl.

Oerwijz garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oerwijz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens:
Om nieuwe artikelen te ontvangen vragen we je voornaam en e-mailadres in te vullen op onze website.
Om een afspraak te maken vragen we je om je naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op onze website.

Doeleinden en grondslagen
Oerwijz verwerkt je voornaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden:om je nieuwe blog artikelen te kunnen sturen;
1. om je tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van onze behandeling en artikelen, bijvoorbeeld in de vorm van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal;
2. om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses;
3. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

Bewaartermijn
Oerwijz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van je voornaam en e-mailadres:

Wanneer jij je inschrijft voor onze artikelen of aanbiedingen zullen we je persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1 en 2 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor onze artikelen of aanbiedingen zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder nummers 3 en 4 onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ worden bewaard tot het moment dat zich het eerste voordoet van de volgende twee situaties: 1) totdat jij je uitschrijft voor onze artikelen of aanbiedingen, of 2) totdat wij niet langer een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van de persoonsgegevens voor de hiervoor bedoelde doeleinden.

De verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde genoemd onder nummer 1 is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende de blog artikelen. De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 2, 3 en 4 geschiedt op basis van ons gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor onze bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. We streven ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van onze (potentiële) klanten wordt gediend.

Privacybeleid andere websites
Op https://www.vanjedarmklachtenaf.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via susanne@oerwijz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oerwijz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oerwijz) tussen zit.

Delen met derden
Oerwijz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Oerwijz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van MailChimp.

De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de prestatie en het gebruik van www.vanjedarmklachtenaf.nl wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze software legt diverse gegevens vast over de bezoekers op de website, de herkomst van het bezoek (bijvoorbeeld via een link op Social Media of een verwijzing op een andere webpagina), de bekeken webpagina’s, hoe lang de website of webpagina’s bezocht zijn, welke zoekopdrachten er gebruikt worden, etc.

Belangrijk: Deze gegevens kunnen nooit gebruikt worden om te herleiden naar een individu of persoon. E-mailadressen, telefoonnummers etc. zijn uitgesloten van deze vastlegging.

Om de bovenstaande gegevens vast te leggen wordt gebruikt gemaakt van cookies. Afhankelijk van de instellingen van uw webbrowser kunt u hiervan een melding krijgen bij het openen van onze website of webpagina. We willen benadrukken dat er op geen andere wijze gegevens worden vastgelegd dan hierboven beschreven.

AVG / GDPR

Vanwege de AVG / GDPR wetgeving zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in Google Analytics:

– Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
– Voor privacy doeleinden worden de IP-adressen geanonimiseerd. (laatste octet)
– Er worden geen gegevens gedeeld met Google.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics cookies zoals re-marketing.
– Uitsluiten van gegevensverzameling

Indien u het niet op prijs stelt dat vanjedarmklachtenaf.nl uw bezoekgedrag vastlegt dan kunt u ervoor zorgen dat Google Analytics géén gegevens vastlegt in cookies. Hiervoor kunt u verschillende acties ondernemen:

  1. Een plug-in installeren op uw webbrowser. (Kijk hier voor een overzicht van de mogelijkheden voor de diverse webbrowsers: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)
  2. Indien u zich volledig wilt beschermen tegen het accepteren en plaatsen van cookies tijdens uw bezoek aan www.vanjedarmklachtenaf.nl dan dient u dat in de instellingen van uw webbrowser aan te passen. Kijk voor meer informatie bij de privacy instellingen van de door u gebruikte webbrowser.

Geplaatste cookies

Cookie naamGeldigheidFunctie
_ga2 jaarGebruikers herkennen / onderscheiden
_gid24 uurGebruikers herkennen / onderscheiden
_gat_UA-92269819-21 minuutVertragen van bezoeksnelheid. 

Zie voor een verdere toelichting over cookies ook de url: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Facebook
Instagram
LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar susanne@oerwijz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Oerwijz zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Oerwijz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Oerwijz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via susanne@oerwijz.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.